destekleyen
Aile Ofisi Danışmanınız
Bir aile ofisine mi ihtiyacınız var? Neden?
Sizi doğru aile ofisine yönlendiriyoruz
FOSS eşsiz bir çoklu aile ofisi aracı hizmetidir

Aile Ofisi Hizmetleri

Profesyonel bir aile ofisi (family office) müşterilerine geniş çaplı ve farklı hizmetler sunabilir. Bu sayfada (İsviçre'deki) bir çoklu aile ofisi tarafından sunulabilecek olası aile ofisi hizmetlerinin bir listesini bulacaksınız.

Bir aile ofisine mi ihtiyacınız var?

Bize ulaşın:

+41 58 819 65 50
info@switzerland-family-office.com

Aile ofisleri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.


Tüm aile ofisleri aynı hizmetleri mi sunuyor?

Bağımsız oluşlarının yanında, bir aile ofisi tarafından sunulan başlıca iki hizmet, varlık yönetimi (ya da sadece varlık dağılımı) ve ailenin tüm varlıklarının konsolide raporlamasıdır. Sıradan bir aile ofisi genelde sadece varlık yönetimi sunar. Bu tür bir aile ofisi aslında daha çok bir bağımsız varlık yöneticisidir.

Gerçek bir çoklu aile ofisi geniş çaplı hizmetler sunar. Sağladığı diğer hizmetler arasında servet ve vergi planlaması, mutemet ve kurumsal hizmetler ve emlak ile aile yönetişimi konusunda destek yer alır. Sizi sadece finansal anlamda desteklemeyen, bunların yanında daha yönetimsel ve kişisel konularda da destek veren, örneğin bir özel sekreter gibi davranan, seyahat ayarlamalarını yapan veya çocuklarınıza yol gösteren bir aile ofisi türü de mevcuttur. Bu tür hizmetler "yaşam tarzı yönetimi" olarak da bilinirler.

Hangi hizmetlere gerçekten ihtiyacınız var?

Kendinize bu soruyu sordunuz mu? İsviçre'deki en uygun çoklu aile ofisini kendi başınıza bulma şansınız çok azdır. Bu yüzden de, bir aile ofisinden hangi hizmetlere ihtiyaç duyacağınızı önceden analiz etmek ve gerçek anlamda sunabildikleri hizmetleri kontrol etmek önemlidir. Aile ofisinin bu hizmetleri size şirket içinden mi yoksa dış danışmanlarla mı sunduğunu kontrol etmek de önemlidir, zira bu konunun masraflar üzerinde ciddi bir etkisi vardır. FOSS'un aracı hizmetleri işte tam da bu yüzden mevcuttur.


Aracılık hizmetlerimiz

Aile ofisi endüstrisi ve sunduğu çok sayıda hizmete dair tüm sorularınız için bizimle iletişime geçin. İhtiyacınız olan aile ofisini bulmanızda size yardım etmekten mutluluk duyacağız!


Bir aile ofisi sunduğu hizmetlere genel bakış:

Bir aile ofisi sunduğu hizmetlere genel bakışaile ofisi tanımı

Servet yönetimi / Yatırım Hizmetleri

 • Toplam finansal durumunuzun teşhisi
 • Ailenin yatırım hedeflerinin tanımlanması
 • Risk profili ve yatırım anlayışının belirlenmesi
 • Küresel varlık dağılımı ve yatırım stratejisi
 • Borsaya kayıtlı olmayan menkul değerlerin değerlendirilmesi
 • Bankacılık ilişkilerinin idaresi ve danışmanlığı
 • Aile adına özel banka hesapları açmak
 • İsteğe bağlı ve isteğe bağlı olmayan yetkiler

hakkında daha fazlasını okuyun Servet yönetimi


Takip ve Raporlama Hizmetleri

 • Global banka hesaplarının konsolide raporlaması
 • Tüm aile varlıklarının (bankaca geçerli olmayan varlıklar dâhil) birleştirilmesi ve raporlanması
 • Konsolide performans raporlaması
 • Riske göre düzenlenmiş performans raporlaması ve risk nitelendirmesi
 • Karşılaştırmalı değerlendirme
 • Yıllık mali performans
 • Risk raporlama
 • Çevrim içi bir raporlama sistemi sunuyor

Aile Yönetişim Hizmetleri

 • Aile yönetişimini devreye sokma konusunda destek
 • Aile şirketi içinde kuşaklar arası veraset ayarlamaları
 • Miras koruma desteği
 • Aile anayasasının oluşturulması
 • Aile tatillerini ve aile meclislerini organize etmek
 • Aile konseyi toplantılarını desteklemek
 • Aile üyelerine rehberlik etmek
 • Aile üyelerinin ihtiyaçlarına göre bireysel eğitim

hakkında daha fazlasını okuyun Aile Yönetişimi


Varlık Yönetimi Hizmetleri

 • Vergi planlamasına destek için varlıkları ve yatırımları yapılandırma
 • Varlıkların mülkiyeti, yönetimi ve dağıtımında danışmanlık
 • Gizlilik ve servet koruma yapıları

hakkında daha fazlasını okuyun Varlık Yönetimi


Vergiler / Uluslararası Vergi Planlama Hizmetleri

 • Aileye ait şirketler ve emlak için çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları planlaması
 • Yerel ve uluslararası vergi danışmanlığı
 • Mali şirket göçü
 • Vergi iadelerinin hazırlanması (ikamet edilen ülke dâhil)
 • İsviçre vergi danışmanlığı

hakkında daha fazlasını okuyun Uluslararası Vergi Planlaması


Mutemet ve Kurumsal Hizmetler

 • Farklı bölgelerde şirket birleşmesi ve yönetimi sorunlarına dair danışmanlık
 • Aile hisselerinin yönetimi
 • Tröstler, vakıflar ve diğer (kurumsal) yapılar için uygun yerlerin seçimi
 • Tröstleri, vakıfları ve diğer (kurumsal) yapıları kurmak, yönetmek ve koordine etmek
 • Farklı yerel ve yabancı kurumlarla bağlantıları koordine etmek
 • Bağımsız mutemetler ve koruyucular seçmek
 • Dış tröst sağlayıcılarının masraflarını kontrol etmek
 • Kayıtlı ofis tesisleri sağlamak
 • Adaylık hizmetleri sunmak

hakkında daha fazlasını okuyun Hukuki Yapılar


Hayır İşlerine Dönük Hukuki Yapılara İlişkin Hizmetler

 • Hayırseverlik planlama
 • Hayır vakıflarının kurulması ve yönetimi konusunda yardım ve yol gösterme
 • Bir bağışçının bağış stratejisini formülleme desteği
 • Hayır işleri ve hayır işlerinin operasyonel yönetimine dair teknik danışmanlık
 • Bağış vakıfları ve tröstleri oluşturmak
 • Hayırsever girişimler hazırlamak ve sunmak
 • Yardım toplama etkinlikleri düzenlemek
 • Müşterilerin de katılması için kendi hayır işi yapınızın idaresi (aile ofisi tarafından)

hakkında daha fazlasını okuyun Hayır İşlerine Dönük Hukuki Yapılar


Uluslararası Yerleşim Hizmetleri

 • Uluslararası yerleşimin vergi ve diğer avantajlarının analizi
 • İkametgâh değişimi desteği
 • Uluslararası oturma izinleri alma desteği
 • Yabancı okullara yerleştirme ve başvuru yardımı
 • Dâhil olan tüm yetkililerle bağlantıları koordine etmek (federal, kanton içinde, belediye içinde)
 • İsviçre'deki Götürü usulü görüşmeleri desteği

hakkında daha fazlasını okuyun Uluslararası Yerleşim


Emlak Hizmetleri

 • Emlak danışmanlığı
 • Özel mülk araştırması
 • Pazar dışı lüks mülklere erişim
 • Mülk portfolyosu oluşturulması
 • Yönetimsel mülk alımı desteği
 • Emlak satışı desteği
 • (Uluslararası) emlak yönetimi
 • Özel konutların güvenlik korumasının organize edilmesi
 • Emlak finansmanı/mortgage'lar

Uçaklar, Yatlar, Sanat Eserleri, Atlar, vb.

 • Yatların, uçakların (klasik) otomobillerin, atların ve diğer değerli varlıkların alımı ve satımı konusunda destek (Tutku yatırımları)
 • Uçak ve yat finansmanı (bkz.: Süper Yat İdaresi)
 • Uçak ve yatların yeniden finanse edilmesi ve mevcut anlaşmaların incelenmesi
 • Yatlar, uçak, sanat eserleri ve benzerleri için vergi tasarrufu sağlayan hukuki yapılar kurulması
 • Sanat eserlerinin dijital görsellerinin ve durum raporlarının çevrim içi bir sisteme geçirilmesi
 • Varlıkların sigorta bilgilerinin kaydı
 • Sanat eserlerinin restorasyonunun ve saklanmasının organizasyonu

İş Gelişimi / Yatırım Bankacılığı / Özel Sermaye Hizmetleri


Sigorta Hizmetleri

 • Sigorta portfolyosu değerlendirmesi ve yeni sigorta poliçeleri uygulanması
 • Mevcut poliçelerin tekrardan görüşülmesi ve iyileştirilmesi
 • Bir varlık yönetimi aracı olarak özel plasman uluslararası hayat sigortası desteği
 • Uluslararası sağlık sigortası organizasyonu
 • Çocuk kaçırma ve fidye sigortası desteği
 • Uluslararası kişisel yükümlülük sigortası
 • Özel varlıklarla ilgili, örneğin uçak, yat, sanat eseri ve benzerlerine yönelik sigorta

hakkında daha fazlasını okuyun Sigorta Çözümleri


Veraset Planlama Hizmetleri

 • Veraset planlaması desteği
 • Vasiyetnamelerin/son isteklerin hazırlanması desteği
 • Evlilikle ilgili sözleşme planlaması
 • Evlilik sözleşmeleri desteği
 • Emeklilik planlaması
 • Vasilikler

hakkında daha fazlasını okuyun Veraset Planlaması


Bütçe ve Nakit Akışı Yönetimi Hizmetleri

 • Gerçek servetin ve mevcut gelirin belirlenmesi, kısa ve orta vadeli likidite gereksinimlerinin ve uzun vadeli hedeflerin teşhisi
 • Nakit akışı tahminleri
 • Özel muhasebe
 • Nakit yönetimi (fatura ödeme, nakit akışı, bütçeleme, vb.)

Yönetimsel Hizmetler

 • Genel yasal konularla ilgili destek
 • Belge ve kayıt yönetimi
 • Muhasebe
 • Defter tutma
 • Yönetimsel belgelerin toplanması ve dosyalanması
 • Faturaların ve vergilerin ödenmesi ve vergi uyumluluğunun ayarlanması

Aile / Genel Destek

 • Seyahat ayarlamaları
 • Özel sekreter hizmetleri
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Ev personelinin alımı (dadılar, şefler, şoförler, özel eğitmenler ve diğer ev personeli)
 • Evdeki çalışanların idaresi
 • Özel etkinliklerin (düğünler, kutlamalar, doğum günü partileri, vs.) organize edilmesi
 • Çocuklarınızın eğitimine destek
 • Varlık alımı, sigortalanması ve gönderilmesi

Çeşitli Hizmetler

 • Ortak yatırım ve en iyi uygulama paylaşımı fırsatları sağlamak için benzer ailelerden oluşan uluslararası ağa erişim
 • Tek aile ofisi kurma desteği

Yazarlar: , LLM, TEP ev , lic. iur.
Bu metin bir tercümedir. Emin olmadığınız bir husus olması hâlinde lütfen özgün İngilizce metni inceleyin.
© Telif hakkı


Sonraki sayfa: Servet yönetimi →‏