powered by
Uw family office adviseur
Elke familie heeft unieke behoeften & waarden
Wat past het beste bij u..?
  Een single- of een multi-family office?
Wij ondersteunen u bij de selectie van de juiste family office

Waarom gebruikt men een Multi-Family Office?

Meer controle is een van de belangrijkste redenen om een multi-family office te gaan gebruiken. Het heeft zin een family office te gebruiken op het moment dat uw vermogen zo aanzienlijk is dat het te complex wordt om het zelf te beheren, dat het teveel tijd kost of dat u eenvoudigweg niet de capaciteit en/of de kennis heeft om het te beheren. Ook in het geval dat meerdere generaties betrokken zijn bij een vermogen kan een multi-family office uitkomst bieden.

De family office wordt uw centrale aanspreekpunt, ondersteunt u bij een breed pallet aan (financiële) kwesties en representeert de familie in talrijke situaties naar de buitenwereld.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
info@switzerland-family-office.com

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie over family offices.


Van private banking naar multi-family office dienstverlening

Gedurende de (vele) jaren dat u uw vermogen opbouwt, groeit gestaag uw behoefte aan ondersteuning bij het beheer van uw vermogen. In het begin maakt u gebruik van één private bank en vervolgens worden hier in het kader van risicospreiding over tijd vaak andere private banken aan toegevoegd. Hiernaast wordt vaak ook nog gebruik gemaakt van (andere) financieel adviseurs zoals advocaten, belastingadviseurs, trustees en accountants om het niet vrij belegbare vermogen zoals het familiebedrijf, (internationaal verspreid) onroerend goed, privé-jachten, privévliegtuigen, private equity investeringen en kunstcollecties te beheren of te structureren. Het gebruik van een aanzienlijk aantal (financiële) externe partijen zorgt echter voor een stijgende hoeveelheid (administratief) werk aangezien u met alle partijen het contact moet onderhouden en de coördinatie ook vaak bij u ligt.

Vanaf een bepaald vermogen bent u aan de ene kant al uw tijd kwijt aan het beheer van uw vermogen in plaats van ervan te genieten en aan de andere kant niet tevreden met de gefragmenteerde service die u geboden wordt. Of meerdere generaties raken bij het vermogen betrokken waardoor het steeds moeilijker wordt een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Een multi-family office die als centraal aanspreekpunt functioneert, kan uw wereldwijde (financiële) zaken stroomlijnen en coördineren en met haar dienstverlening uw levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. U verkrijgt de controle weer over uw vermogen.

De diverse functies van een multi-family office

Een multi-family office ondersteunt vermogende families bij de organisatie van hun wereldwijde vermogen en functioneert als coördinator voor het merendeel van hun behoeften. Als gevolg hiervan hoeft u niet langer zelf met alle (private) banken en (financiële) adviseurs in contact te staan.

Het meer van Thun

Een van de hoofdactiviteiten van een family office is het consolideren van alle relevante financiële informatie in één rapportage, de coördinatie met alle banken en het gezamenlijk met u vaststellen van een algehele beleggingsstrategie (of vermogensallocatie). Deze opzet bespaart u bijzonder veel tijd en zorgt voor meer focus in uw beleggingsstrategie.

Een multi-family office kan ook functioneren als een verbinding tussen familieleden en als coach voor jongere generaties. Onderzoek heeft aangetoond dat veel vermogende families niet in staat zijn hun vermogen langer dan drie generaties te behouden. Vaak is een gebrek aan strategie in de familie of een gebrek aan communicatie tussen de familieleden de oorzaak hiervan. Een goede multi-family office kan lange termijn relaties opbouwen met alle familieleden en de jongere generatie erbij betrekken en opleiden. Aangezien de family office geen deel uitmaakt van de familie, maar een onafhankelijke derde is, is het voor familieleden vaak eenvoudiger om met de family office te werken in plaats van met andere familieleden. Bij de overgang, in de komende decennia, van een uitzonderlijk groot aantal grote vermogens naar de volgende generatie, kunnen de betere multi-family offices een belangrijke rol spelen.

Kennis en een netwerk

Een goede multi-family office ondersteunt de familie vaak bij vermogensplanning (wealth planning). Het kantoor heeft toegang tot een uitgebreid netwerk van specialisten en brengt de ervaring mee die het heeft opgebouwd met andere vermogende families. Wat gebeurt er als de volgende generatie geen interesse heeft in het familiebedrijf? Hoe structureer je de verkoop van een groot bedrijf? Wat doet u als u de intentie heeft onroerend goed te kopen in een ander land, bijvoorbeeld in Spanje of Italië? Hoe dient u dat te structureren en welke partijen kunt u vertrouwen? Waar begint u indien u overweegt een privévliegtuig of jacht aan te schaffen? Naar welke buitenlandse scholen kunt u uw kinderen sturen? Welke private banken zijn veilig en stabiel?

Allemaal vragen en kwesties waarbij een family office u niet alleen kan ondersteunen, maar waar het ook ervaring mee heeft en waarvoor het een netwerk van betrouwbare specialisten heeft opgebouwd. In dit kader is het ook aan te raden een multi-family office te selecteren die families bedient vergelijkbaar met uzelf, met vergelijkbare problemen; bijvoorbeeld vergelijkbare grootte van vermogen, afkomstig uit dezelfde regio of dezelfde generatie.

Een multi-family office kan ook de meer praktische behoeften van de familie als aandachtsgebied hebben. De familie ondersteunen bij het beheer van jachten en privévliegtuigen, het organiseren van administratieve ondersteuning, het beheer van (internationaal) onroerend goed, etc.. Dit soort lifestyle management diensten biedt veel comfort voor de familie(leden).

De multi-family office als trusted advisor

Luxe huis aan het Lago Maggiore

Aangezien de meeste multi-family offices in privé-bezit zijn, zijn er in vergelijking tot private banken minder wisselingen van personeel en vaak ontstaat er na verloop van tijd een bijzonder sterke relatie tussen de familieleden en de family office (medewerkers). Uiteindelijk wordt een multi-family office in het merendeel van de gevallen de ‘trusted advisor’ van de familie. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de family office niet alleen betrokken is bij het beheer van uw vrij belegbare vermogen, maar ook betrokken is bij al uw andere investeringsbeslissingen en overige bezit en vaak zelfs een rol speelt in de holding van de familie. Het begeleiden van de volgende generatie met educatie en mentorschap kan hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Het besluit om daadwerkelijk een multi-family office te gaan gebruiken

De beslissing om zelf een family office (in Zwitserland) op te zetten of er een te gaan gebruiken, neemt u maar één keer in uw leven. Deze beslissing is daarom een erg belangrijke. De selectie van een multi-family office dient zeer zorgvuldig plaats te vinden aangezien uw familievermogen en toekomstig welzijn er afhankelijk van zijn. Echter, juist omdat het geen dagelijkse kost is, is het de vraag hoe u het voor elkaar krijgt de meest geschikte multi-family office te vinden. Er is namelijk geen 'one size fits all' oplossing voor family office dienstverlening.

Elk multi-family office functioneert anders, biedt andere diensten aan, heeft een andere filosofie en cultuur, heeft specifieke ervaring en is professioneel (of juist niet) en is daarom goed in staat of juist in het geheel niet in staat om de diensten die uw familie nodig heeft ook daadwerkelijk aan te bieden. Tevens kunnen verschillende multi-family offices hetzelfde type dienstverlening op een geheel andere wijze invullen.

Gebruik van de titel 'family office' is niet beschermd

Hier komt nog eens bij dat de titel “family office” geen beschermde titel is. Dit betekent dat iedereen en elk bedrijf deze titel kan gebruiken zonder enige specifieke kwalificatie of ervaring. Zo, hoe stelt u zeker dat u in zee gaat met de juiste multi-family office? En weet u zeker wie u eigenlijk benadert om die activiteiten voor u te verrichten?

Onze ondersteuning

Zakelijke discussie

Hier komen wij om de hoek kijken. Leest u meer over onze dienstverlening en ons team, bekijk onze veelgestelde vragen rubriek, of neemt u nu contact met ons op en wij assisteren u de juiste multi-family office in Zwitserland te selecteren.

Auteurs: &
© Copyright