powered by
Uw family office adviseur
Hoeveel kost een family office?
Welke family office services heb ik nodig?
Breng de beste family office aan boord
Een juiste selectie; de beste kosten

De kosten van een family office

De kosten van een single-family office kunnen al snel oplopen tot een miljoen Euro per jaar. Om de kosten en het ondernemersrisico zo laag mogelijk te houden, wordt tegenwoordig door de meeste vermogende families gebruik gemaakt van een multi-family office.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
info@switzerland-family-office.com

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie over family offices.


De kosten van een single-family office

Het hoge bedrag aan kosten voor een single-family office is eenvoudig verklaarbaar als u de kosten voor een klein team bestaande uit een jurist, beleggingsspecialist, belastingadviseur, accountant en assistent, die enkel voor u en uw familie werken, in aanmerking neemt. En zo'n team is in de meeste gevallen het minimum om een single-family office goed te laten functioneren. De familie dient dit team zelf te rekruteren (een uitdaging op zichzelf) en in het geval van een single-family office worden alle bijkomende kosten en het operationele risico ook door de familie gedragen. Enkel bij uitzondering zetten families met een totaal wereldwijd vermogen dat lager is dan driehonderd miljoen Euro hun eigen single-family office op.

De kosten van een multi-family office

Om de kosten voor de dienstverlening van een family office te verminderen, kiezen veel families er tegenwoordig voor om gebruik te maken van een multi-family office. Een multi-family office is over het algemeen goedkoper en een bijkomend voordeel is dat de familie per direct toegang heeft tot ervaren medewerkers. Deze ervaring is door de medewerkers opgebouwd bij de advisering van een verscheidenheid aan families, met een grote diversiteit aan behoeften. Echter, bij een multi-family office heeft u als familie geen controle over de medewerkers en moeten deze natuurlijk ook gedeeld worden met andere families.

Wijngaard op een meer in Zwitserland

Kostenmodellen:

Een multi-family office kan verschillende modellen gebruiken om voor u de kosten te berekenen voor de geboden dienstverlening. De twee meest gebruikte kostenmodellen zijn een vast (uur) tarief en een fee als percentage van het vermogen onder beheer. Een combinatie van deze twee kostenmodellen is ook mogelijk.

Een vast tarief voor family office dienstverlening

In het geval dat een vast (uur) tarief wordt gerekend, wordt dit meestal gedaan in combinatie met een minimum bedrag. De kosten worden berekend op basis van de tijd die wordt besteed aan de dienstverlening die verband houdt met uw familievermogen. Zoals hierboven reeds is aangegeven in relatie tot een single-family office, zal een aanzienlijk aantal professionals voor u aan het werk zijn, hetgeen al snel tot hoge kosten kan leiden. Indien de family office actief is voor meerdere families worden de vaste kosten van het kantoor echter verdeeld over meerdere families.

In principe zijn kosten die worden berekend op basis van het bestede aantal uren de meest objectieve en transparante wijze van kostenberekening. De fees van externe adviseurs worden toegevoegd aan de kosten voor de family office dienstverlening. Bij de selectie van een family office in Zwitserland is het daarom van belang om nauwkeurig vast te stellen of de services, zoals vermogensplanning, family governance en filantropie, intern aangeboden worden of dat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van een netwerk aan externe specialisten. Indien dit laatste het geval is kunnen de kosten voor de geboden dienstverlening snel oplopen.

Kosten op basis van een percentage van het vermogen

De kosten van een family office kunnen ook jaarlijks worden berekend op basis van een percentage van het beheerde vermogen. Hoe hoger het beheerde vermogen is des te lager is normaliter het percentage dat aan u in rekening wordt gebracht. De kosten van externe adviseurs worden hier nog eens aan toegevoegd. Bij dit kostenmodel komt het ook vaak voor dat er een ondergrens aan kosten wordt vastgesteld voor de family office diensten die worden verleend.

(Financiële) voordelen

Aangezien een family office over het algemeen uitstekende (en bevoorrechte) relaties heeft met een aanzienlijk aantal private banken, is het vaak in staat om lagere tarieven te onderhandelen dan die u op dit moment met uw private bank heeft. Als gevolg hiervan kan de dienstverlening van een family office onder de streep uiteindelijk toch niet zo duur blijken. U dient zich echter wel te realiseren dat het in het merendeel van de gevallen financieel niet echt zinvol is om een family office te gebruiken indien uw wereldwijde vermogen lager is dan twintig miljoen Euro.

Gelijk wijn bestaan er multi-family offices in een grote variëteit aan prijzen, formaat, kwaliteit en smaken. Er zijn redelijke geprijsde van zeer hoge kwaliteit en veel te dure die hun toezeggingen niet (kunnen) waarmaken. Alhoewel uw keuze voor een specifieke family office (in Zwitserland) niet gebaseerd dient te zijn op de kosten die u in rekening zullen worden gebracht, is het natuurlijk wel een belangrijke factor om bij stil te staan. Echter, het allerbelangrijkste blijft dat u uiteindelijk rustig kunt slapen aangezien u weet dat uw vermogen wordt beheerd door capabele en betrouwbare professionals.

Onze ondersteuning

Zakelijke discussie

Wij kijken ernaar uit u te assisteren bij het vinden van de multi-family office in Zwitserland waarvan het tariefmodel het beste aansluit bij uw verwachtingspatroon. Mocht u andere vragen hebben met betrekking tot de kosten van vermogensbeheer in Zwitserland, dan bespreken wij die uiteraard ook graag met u.

Auteurs: &
© Copyright


Volgende pagina: Family Office Services – Lijst →‏