powered by
Uw family office adviseur
Vermogen beïnvloedt alle aspecten van uw leven
Welke family office deelt uw normen en waarden?
Hoeveel is genoeg?
Wij ondersteunen u bij de selectie van de beste family office

Liefdadigheid & Filantropie

Een groeiend aantal vermogende particulieren overweegt om actief betrokken te zijn bij liefdadigheid en/of filantropie. De family office vinden die u hierbij ondersteuning kan verlenen, kan echter een behoorlijke uitdaging zijn.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
info@switzerland-family-office.com

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Er is maar een zeer beperkt aantal multi-family offices in Zwitserland (en de rest van de wereld) die in-house over de nodige kennis, expertise en ervaring beschikken om u te ondersteunen met filantropie services. Over het algemeen zal het een doorsnee multi-family office niet lukken professionele ondersteuning bij filantropie te verlenen.

Het verschil tussen liefdadigheid en filantropie

Wat is precies het verschil tussen liefdadigheid en filantropie? Hoewel er niet echt een vastomlijnde definitie is, kan de volgende tweedeling gemaakt worden.

  • Bij liefdadigheid (het ondersteunen van goede doelen) komt het er in het merendeel van de gevallen op neer dat er een eenmalige gift wordt gedaan, of actie wordt ondernomen om per direct hulp aan een persoon (of groep van personen) te verlenen.
  • Bij filantropie gaat het eerder om een langere termijn benadering of filosofie hoe de wereld een betere wereld te maken en hoe de levensstandaard van de minstbedeelden in de wereld te verbeteren. Een goed voorbeeld van een filantropische instelling is de Bill & Melinda Gates Foundation.

Liefdadigheid

Bij het ondersteunen van goede doelen komt het er eenvoudigweg op neer hoeveel geld u wenst te doneren en aan welk goede doel (instituut). In het merendeel van de gevallen is het daarom niet echt nodig dat een family office u hierbij actief ondersteunt. Dit kan anders zijn indien u bijzonder grote bedragen doneert en wilt monitoren wat er precies met uw donaties gedaan wordt. Of indien u een eigen liefdadigheidsinstelling wilt oprichten, omdat u er zelf actief bij betrokken wilt zijn.

Filantropie

Bloemen in de Zwitserse Alpen

Filantropie is een aanmerkelijk lastiger onderwerp, waardoor het ook behoorlijk lastig kan zijn om een multi-family office te vinden die u er ondersteuning bij kan verlenen. De reden hiervoor is eenvoudig. Het opzetten van een lange termijn filantropisch project (bijvoorbeeld een landbouwproject in Afrika) vraagt namelijk om een totaal ander soort expertise dan die benodigd is voor het beheer van uw bankrekeningen bij verschillende private banken. Uw multi-family office moet u kunnen ondersteunen met zaken als het vaststellen van uw doelstellingen, het formuleren van een filantropische strategie, technisch advies en operationele ondersteuning en eventueel het presenteren van filantropische initiatieven.

Zelfs een klein filantropisch initiatief kan relatief lastig te beheren zijn nadat het eenmaal is opgezet. Het is dan ook van grote waarde indien de multi-family office de capaciteit heeft om filantropische projecten te beheren, te monitoren en/of de mogelijkheid heeft om ondersteuning te geven bij het selecteren van een al bestaand filantropisch project. U kunt zich voorstellen dat het opzetten van een grote (nieuwe) filantropische instelling, waar in de toekomst ook andere partijen aan kunnen doneren, een behoorlijke uitdaging is die zeer professioneel dient te worden begeleid.

Niet elke family office verleent ondersteuning bij filantropie

Er zijn maar enkele multi-family offices in Zwitserland (en de rest van de wereld) die de ervaring en specialisatie in-house hebben opgebouwd om vermogende families te ondersteunen met filantropie services. En een nog beperkter aantal family offices heeft een eigen goede doelen stichting opgericht waar cliënten in kunnen deelnemen. Een andere kleine groep heeft goede relaties met externe experts. Echter, over het algemeen is goede ondersteuning door een multi-family office bij dit onderwerp niet voor de hand liggend.

Groeiende belangstelling voor filantropie

Aangezien de verwachting is dat in de komende jaren steeds meer vermogende particulieren actief willen worden in filantropie zal een groeiend aantal family offices ervoor gaan zorgen dat zij daarbij ondersteuning kan verlenen. Een goed voorbeeld van dit groeiende engagement is het 'giving pledge' initiatief van Bill Gates en Warren Buffett. Zij hebben in 2010 de meest vermogende families van de Verenigde Staten uitgenodigd om publiekelijk vast te leggen dat zij het merendeel van hun vermogen na hun dood aan filantropie nalaten of al bij leven een groot deel van hun vermogen aan filantropie zullen besteden.

De giving pledge is een groot succes en het is duidelijk dat diverse families buiten de Verenigde Staten dit voorbeeld ook zullen gaan volgen. Onder invloed van dit soort initiatieven zal een family office die haar clientèle goed wil bedienen vroeg of laat ook ondersteuning bij filantropie dienen te bieden.

Onze ondersteuning

Indien u voornemens bent om actief te worden in liefdadigheid en/of filantropie, adviseren wij u om de capaciteiten van de family office op het gebied van filantropie specifiek te beoordelen, aangezien er niet veel aanbieders zijn die over de nodige ervaring op dit gebied beschikken.

Wilt u liefdadigheid en/of filantropie met ons bespreken of bent u geïnteresseerd in onze activiteiten als tussenpersoon bij de selectie van een multi-family office, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Volgende pagina: Private banking informatie →‏