powered by
Uw family office adviseur
Heeft U een family office nodig? Waarom?
Wij sturen U in de juiste richting
FOSS, unieke dienstverlening als tussenpersoon
 • Home › 
 • Family office services

Family Office Services

Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht aan van diensten die mogelijkerwijze door een multi-family office (in Zwitserland) kunnen worden aangeboden.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
info@switzerland-family-office.com

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Biedt elke family office dezelfde diensten aan?

Naast onafhankelijk advies zijn twee van de diensten die een family office hoofdzakelijk verleent vermogensbeheer (of vermogensallocatie) en geconsolideerde rapportage van het vermogen van de familie. Een family office die enkel vermogensbeheer aanbiedt, is eigenlijk meer een onafhankelijke vermogensbeheerder.

Een echte multi-family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Dit kunnen diensten zijn als wealth planning, trustactiviteiten, beheer van onroerend goed, support bij family governance, etc. Daarnaast is er tevens een type family office dat naast ondersteuning bij uw financiële zaken u ook meer administratieve en operationele ondersteuning geeft door bijvoorbeeld secretariële diensten te verlenen, uw reizen te organiseren of uw kinderen te begeleiden. Dit soort dienstverlening wordt ook wel Lifestyle Management genoemd.

Naar welke dienstverlening bent u op zoek?

Heeft U uzelf deze vraag gesteld? De kans dat u zelfstandig een in Zwitserland gevestigd multi-family office vindt die precies de ondersteuning biedt die u nodig heeft, is relatief klein. Het is daarom belangrijk dat u vooraf analyseert welke services u precies verwacht van de family office om problemen en teleurstelling in een later stadium te voorkomen. Indien een family office een deel van de aangeboden diensten afdekt door samen te werken met externe partijen kan dit bovendien resulteren in een totaal ander kostenplaatje. U dient daarom vooraf niet alleen na te gaan welke diensten de family office aanbiedt, maar ook of die diensten intern of extern worden aangeboden. Om u bij deze uitdaging te ondersteunen hebben wij de activiteiten van FOSS als tussenpersoon gelanceerd.


Onze advisory services

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen met betrekking tot al uw vragen over family offices en de lange lijst aan services die door verschillende partijen worden aangeboden. Graag ondersteunen wij u de juiste family office services te vinden.


Overzicht van family office services:

Overzicht van family office services

Wealth Management / Beleggingsadvies

 • Diagnose van uw gehele financiële situatie
 • Vaststellen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsprofiel van de familie
 • Vaststellen beleggings- en spreidingsstrategie
 • Evaluatie van door u gehouden niet-beursgenoteerde aandelen
 • Advisering met betrekking tot uw bankrekening(en) en het beheer ervan
 • Begeleiding bij het openen van (internationale) bankrekeningen voor de familie
 • Vermogensbeheer en beleggingsadvies

Lees meer over Wealth Management


Rapportage en Consolidatie Services

 • Geconsolideerde rapportage van wereldwijd door u gehouden bankrekeningen
 • Consolidatie en rapportage van het gehele (overige) familievermogen
 • Geconsolideerde performance rapportage
 • Risico gecorrigeerde performance rapportage en risicospreiding
 • Vergelijking performance met benchmark(s)
 • Performance rapportage na belastingen (netto)
 • Risicobeheer
 • Online toegang tot (geconsolideerde) financiële rapportage

Family Governance Services

 • Ondersteuning bij de implementatie van family governance structuren
 • Implementatie van maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsopvolgingsproces
 • Ondersteuning bij het zekerstellen van het familie-erfgoed
 • Opstellen van een familie charter
 • Organisatie van en administratieve ondersteuning bij familiebijeenkomsten en familievergaderingen
 • Het functioneren als mentor voor familieleden
 • Het organiseren van educatie op basis van de individuele behoeften van familieleden

Lees meer over Family Governance


Vermogensplanning Services

 • Fiscaal optimaal structureren van uw vermogen
 • Advisering met betrekking tot eigendomsstructuur, beheer en distributie van uw vermogen
 • Privacy- en beschermingsstructuren

Lees meer over Vermogensplanning


Belasting / Internationale Fiscale Begeleiding

 • Internationale fiscale planning voor DGA structuren en onroerend goed
 • Nationaal en internationaal belastingadvies
 • Verplaatsen van feitelijke leiding naar het buitenland
 • Verzorging van uw belastingaangiften (incl. die van uw woonland)
 • Zwitsers belastingadvies

Lees meer over Internationale Fiscale Planning


Trust en Corporate Services

 • Advies inzake het oprichten en beheer van vennootschappen in diverse jurisdicties
 • Beheer van familieholdings
 • Selectie van jurisdicties voor het opzetten van trusts, stichtingen en andere (vennootschaps)structuren
 • Het opzetten, coördineren en administreren van trusts, stichtingen en andere (vennootschaps)structuren
 • Coördinatie en ondersteuning bij contact met (inter)nationale overheidsorganen
 • Selectie van trustproviders en protectors
 • Controle van het kostenniveau van externe trust partijen
 • Ter beschikking stelling van kantoorfaciliteiten
 • Het aanbieden van nominee diensten

Lees meer over Structuren


Goede Doelen en Filantropie Services

 • Filantropische planning
 • Assistentie en ondersteuning bij het opzetten van stichtingen voor het goede doel en de administratie daarvan
 • Ondersteuning bij het opzetten van een strategie voor het schenken van vermogen
 • Advisering met betrekking tot en ondersteuning bij de bedrijfsvoering van een goede doelen stichting
 • Oprichten van subsidiërende trusts en stichtingen
 • Voorbereiding en presentatie van filantropische initiatieven
 • Organisatie van een evenement om fondsen te werven
 • De family office biedt cliënten aan te participeren in een eigen goede doelen stichting die specifiek voor dat doel is opgericht

Lees meer over Goede Doelen en Filantropie


Dienstverlening bij Emigratie

 • Analyse van de fiscale en overige voordelen van emigratie
 • Ondersteuning bij emigratie
 • Het verzorgen van verblijfsvergunningen
 • Assistentie bij de selectie van en de aanmelding bij buitenlandse scholen
 • Het verzorgen van het contact met diverse (lokale) buitenlandse autoriteiten
 • Ondersteuning bij het onderhandelen van een Pauschale met de Zwitserse autoriteiten

Lees meer over Emigratie


Onroerend Goed Services

 • Advisering bij de aankoop van onroerend goed
 • Ondersteuning bij uw zoektocht naar specifieke objecten
 • Toegang tot onroerend goed wat niet in de vrije verkoop is
 • Ondersteuning bij de opbouw van een onroerend goed portefeuille
 • (Administratieve) ondersteuning bij de aan- en verkoop van onroerend goed
 • Beheer van een (internationale) onroerend goed portefeuille
 • Organiseren van beveiliging van privé-woningen
 • Renovatie van het onroerend goed van de familie
 • Hypotheken en financiering van onroerend goed

Vliegtuigen, Jachten, Kunst, Paarden en dergelijke

 • Ondersteuning bij de aan- en verkoop van jachten, vliegtuigen, (klassieke) auto's, paarden en andere waardevolle zaken (passie-investeringen)
 • Financiering van vliegtuigen en jachten
 • Herfinanciering van jachten en vliegtuigen en het beoordelen van bestaande financieringen
 • Opzetten van (fiscale) structuren voor het bezit van jachten, vliegtuigen, kunst etc.
 • Het digitaal vastleggen van een kunstverzameling in een database
 • Het administreren van de verzekeringspolissen voor al uw bezittingen
 • Het organiseren van restauratie en opslag van kunst

Business Development / Investment Banking / Private Equity

 • Advies bij fusies en overnames
 • Ondersteuning bij het naar de beurs brengen van uw onderneming (IPO)
 • Structured Finance
 • Partner matching
 • Ondersteuning bij het organiseren van financieringen
 • Private equity investeringen en structuren

Verzekeringsdiensten

 • Evaluatie van uw bestaande verzekeringen en het afsluiten van nieuwe verzekeringen
 • Heronderhandeling en wijziging van bestaande verzekeringspolissen
 • Ondersteuning bij het gebruik van levensverzekeringspolissen (private placement life insurance) als vermogensplanningsinstrument
 • Afsluiten van internationale ziektekostenverzekeringen
 • Ondersteuning bij het afsluiten van verzekeringen die ontvoering en losgeld dekken
 • Internationale persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Organiseren van verzekeringen voor bijzondere bezittingen zoals vliegtuigen, jachten, kunst etc.

Lees meer over Verzekeringsstrukturen


Estate Plannning Services

 • Ondersteuning bij estate planning
 • Ondersteuning bij het opstellen van testamenten
 • Ondersteuning bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden
 • Financiële planning voor uw pensioen
 • Optreden als executeur van de nalatenschap

Lees meer over Estate Planning


Budgettering & Cash Flow Management Services

 • Diagnose van uw vermogen en de inkomsten daaruit en beoordeling van korte termijn liquiditeitsbehoefte en lange termijn financiële behoeften
 • Cash flow projectie
 • Administratie services
 • Cash management (betalen van nota's, cash flow, budgettering, etc.)

Administratieve Services

 • Ondersteuning bij juridische aangelegenheden
 • Beheer van belangrijke documenten en bestanden
 • Het voeren van administratie
 • Boekhouding
 • Het namens u betalen van rekeningen
 • Invullen van uw belastingaangiften en ervoor zorgdragen dat u geen termijnen overschrijdt

Algemene ondersteuning van de familie

 • Het organiseren van uw reizen
 • Privé-secretariaat
 • Conciërge services
 • Het aannemen en aansturen van huishoudelijke staf (babysitters, koks, chauffeurs, privé-docenten en andere staf)
 • Assistentie bij privé-evenementen (trouwerijen, feesten, verjaardagen, etc.)
 • Ondersteuning bij educatie en algemene ondersteuning van uw kinderen
 • Aankoop, verzekering en verzending van zaken

Diverse Diensten

 • Toegang tot een internationaal netwerk van gelijkgestemde families om ervaringen mee te delen en (eventueel) gezamenlijk mee te investeren
 • Ondersteuning bij het opzetten van een single-family office

Auteurs: &
© Copyright


Volgende pagina: Wealth management →‏